Persbericht

11/02/2016

Afdrukken

Insight Enterprises, Inc. meldt jaarcijfers 2015 en resultaten vierde kwartaal 2015

Insight Enterprises, Inc. (Nasdaq:NSIT) meldt vandaag de jaarcijfers over het boekjaar 2015. Plus de bedrijfsresultaten van het afgelopen vierde kwartaal, dat eindigde op 31 december 2015.

 

EMEA-resultaten boekjaar 2015:

 • In EMEA bedroeg de netto jaaromzet over 2015 $1,4 miljard: een groei van 2% zonder valutaschommelingen (een daling van 11% met valutaschommelingen).
 • In EMEA is in boekjaar 2015 een brutowinst gerealiseerd van $186,3 miljoen: een groei van 6% zonder valutaschommelingen (een daling van 7% met valutaschommelingen). De bruto winstmarge was 13,6%.
 • De operationele winst over boekjaar 2015 in EMEA was $16,6 miljoen: een groei van 6% zonder valutaschommelingen (een daling van 6% met valutaschommelingen).

 

EMEA-resultaten Q4 2015:

 • In EMEA bedroeg de netto kwartaalomzet $342 miljoen: een daling van 4% zonder valutaschommelingen (een daling van 13% met valutaschommelingen).
 • In EMEA is in Q4 2015 een brutowinst gerealiseerd van $47,7 miljoen: vergeleken met Q4 2014 een groei van 5% zonder valutaschommelingen (een daling van 4% met valutaschommelingen). De bruto winstmarge was 13,9%.
 • De operationele winst over Q4 2015 in EMEA was $4,3 miljoen: vergeleken met Q4 2014 een groei van 11% zonder valutaschommelingen (een groei van 10% met valutaschommelingen).

 

Samenvatting jaarcijfers 2015

 • Een netto jaaromzet van $5,4 miljard. Een toename van 1% vergeleken met 2014. Dat komt neer op een toename van 6% op jaarbasis als de effecten valutaschommelingen niet worden meegenomen.
 • De brutowinst van $716,3 miljoen nam toe met 1%, vergeleken met 2014. Dat betekent een groei van 5% op jaarbasis als de effecten van valutaschommelingen niet worden meegenomen. De geconsolideerde brutomarge nam af met ongeveer 10 basispunten tot 13,3 procent van de netto verkopen.
 • De operationele winst nam af tot $126,5 miljoen. Dat is een daling van 3% vergeleken met 2014 – ofwel 2,4% van de netto verkopen. Wanneer de effecten van valutaschommelingen buiten beschouwing worden gelaten, is de operationele winst op jaarbasis gelijk gebleven.

 

Samenvatting kwartaalverslag Q4 2015

 • De netto omzet van $1,4 miljard nam in het vierde kwartaal van 2015 met 4% af, vergeleken met het vierde kwartaal van 2014. Dat komt neer op een daling van 1% op jaarbasis als de effecten van valutaschommelingen niet worden meegenomen.
 • De brutowinst van $180,9 miljoen nam 1% af, vergeleken met het vierde kwartaal van 2014. Dat betekent een groei van 3% op jaarbasis als de effecten van valutaschommelingen niet worden meegenomen. De geconsolideerde brutomarge nam toe met ongeveer 40 basispunten tot 13,0 procent van de netto verkopen.
 • De operationele winst nam af tot $30,6 miljoen. Dat is een daling van 13% vergeleken met het vierde kwartaal van 2014 – ofwel 2,2% van de netto verkopen. Wanneer de effecten van valutaschommelingen buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de afname van de operationele winst 12% op jaarbasis.

 

“Dankzij onze dienstenaanbod op het gebied van de cloud nam de omzet in EMEA in vaste valuta meer dan 20% toe. De brutowinst groeide sneller dan onze omzet. Dat heeft geleid tot een hoge ‘single digit’ non-GAAP winst uit operationele activiteiten op jaarbasis uitgedrukt in vaste valuta,” zegt Ken Lamneck, President en Chief Executive Officer van Insight.

“Ik ben blij met de vooruitgang die we boeken in EMEA dankzij de verbeteringen in onze cloud dienstverlening. Onze klanten waarderen ons nieuwe dienstenaanbod en onze rol als wereldwijde IT-partner, “vertelt Wolfgang Ebermann, President van Insight EMEA.

Frank Hoekstra, Vice-President Insight Benelux: “De resultaten over 2015 zijn een bevestiging dat we zowel onze kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen voor EMEA hebben bereikt. Wij zien dat – dankzij onze focus op toegevoegde waarde – de bruto- en nettowinst sneller stijgen dan de omzet. Nederland presteert daarbij bovengemiddeld. Om door twee media tot Value Added Reseller van 2015 te worden gekozen, is de kwalitatieve erkenning uit de markt van onze rol als trusted advisor voor onze klanten.”

 

Voor het volledige Engelstalige persbericht klik hier.